HỘI THẢO

Giải pháp khai thác bền vững nguồn gen ngô và ứng dụng công nghệ mới
trong phát triển giống ngô thực phẩm và thức ăn xanh
thích ứng với biến đổi khí hậu


Thời gian tổ chức: 04/12/2021
Địa điểm: Hội thảo online

THƯ MỜI VIẾT BÀI BÁO VÀ THAM GIA HỘI THẢO

Giải pháp khai thác bền vững nguồn gen ngô và ứng dụng công nghệ mới trong phát triển giống ngô thực phẩm và thức ăn xanh thích ứng với biến đổi khí hậu

(Hà Nội, 04 tháng 12 năm 2021)

Diễn giả

Danh sách các diễn giả trình bài tại hội thảo

TS. Đinh Công Chính

TS. Đinh Công Chính

Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Prof. Dr. Vu Van Liet

GS.TS Vũ Văn Liết

Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Dr. Nguyen Xuan Thang

TS. Nguyễn Xuân Thắng

Viện Trưởng Viện Nghiên cứu NgôTSweet Seeds Co., Ltd.; Sweet Corn Co., Ltd.; Sweet Corn Products Co. Ltd., Thailand

Dr. Taweesak Pulam
Plant Breeder

Sweet Seeds Co., Ltd.; Sweet Corn Co., Ltd.; Sweet Corn Products Co. Ltd., Thailand

Deputy Director Division of International Cooperation, Guangxi Academy of Agricultural Sciences(GXAAS) (China)

Dr. Lyu Ronghua
Senior Research Fellow

Deputy Director Division of International Cooperation, Guangxi Academy of Agricultural Sciences(GXAAS) (China)

Dr. Firoz Hossain

Dr. Firoz Hossain
Principal Investigator

Division of Genetics, ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi

Division of Plant Physiology, ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, India

Dr. Dhandapani Raju
Senior Scientist

Division of Plant Physiology, ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, India

TS. Trần Thị Thu Hoài

TS. Trần Thị Thu Hoài

Trưởng Bộ môn Quản lý Ngân hàng gen và Thông tin Tài nguyên thực vật; Trung tâm Tài nguyên thực vật

TS. Nguyễn Văn Lộc

TS. Nguyễn Văn Lộc

Bộ môn Cây Lương thực, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mr. Dang Cao Cuong

ThS. Đặng Cao Cường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed

Mrs. Tran Thi Thanh Yen

Bà Trần Thị Thanh Yên

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI

Dr. Nguyen Linh Chi

TS. Nguyễn Linh Chi

Bộ phận Pháp chế Công nghệ sinh học, ngành Hạt giống, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Dr. Vi Lang Son

TS. Vi Lạng Sơn

Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kĩ thuật môi trường, Trung tâm Nghiên cứu nguồn gene, Trường đại học Phenikaa

Dr. Pham Quang Tuan

TS. Phạm Quang Tuân

Trưởng phòng NC Rau & Hoa, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Dr. Le Quy Kha

TS. Lê Quý Kha

Phó chủ tịch, Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam – Châu Phi; Giám đốc Công ty 6G thuộc CT CP Số hoá Toàn Cầu (tại Hà Nội)

Mr. Nguyen Trung Duc

ThS. Nguyễn Trung Đức

Phó trưởng phòng NC Rau & Hoa, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Dr. Ngo Thi Minh Tam

TS. Ngô Thị Minh Tâm

Bộ môn CNSH, Viện Nghiên cứu Ngô


Dr. Tran Trung Kien

TS. Trần Trung Kiên

Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Dr. Tran Thi Xuan Phuong

TS. Trần Thị Xuân Phương

Giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Mr. Nguyen Hoang Phuong

ThS. Nguyễn Hoàng Phương

Giảng viên, Bộ môn Nông học, Khoa Nông Lâm, Đại học Tây Bắc

Mrs. Duong Thi Loan

ThS. Dương Thị Loan

Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam


Dr. Nguyen Xuan Cuong

TS. Nguyễn Xuân Cường

Nguyên Bộ trưởng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônDr. Cao Duc Phat

TS. Cao Đức Phát

Nguyên Bộ trưởng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônMr. Le Thanh Hai

Ông Lê Thanh Hải

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI

Mr. Dinh Cao Khue

Ông Đinh Cao Khuê

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Công ty Đồng Giao)

Chương trình hội thảo

Các mốc thời gian:

PHIÊN KHAI MẠC

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

7:30 - 8:00

Kết nối trực tuyến, ổn định tổ chức

Ban tổ chức hội thảo

8:01 - 8:05

Tuyên bố lý do

Ban tổ chức hội thảo

8:06 - 8:10

Giới thiệu chủ trì hội thảo (Bao gồm: GS.TS. Nguyễn Thị Lan; GS.TS. Trần Đức Viên; GS.TS. Phạm Văn Cường; GS.TS Vũ Văn Liết; PGS.TS. Trần Văn Quang)

Ban tổ chức

8:11 - 8:15

Giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

8:16 - 8:25

Phát biểu chào mừng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Thị Lan
Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

PHIÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BUỔI SÁNG

Chuyên đề 1: Thực trạng nghiên cứu và sản xuất ngô thực phẩm và thức ăn xanh
Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Cường; GS.TS Vũ Văn Liết

8:26 - 8:30

Giới thiệu chuyên đề 1

Chủ trì chuyên đề 1

8:31 - 8:35

Tổng quan sản xuất ngô ở Việt Nam, những thành tựu, thách thức và triển vọng

TS. Đinh Công Chính
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8:36 - 8:40

Nghiên cứu ngô thực phẩm và ngô thức ăn xanh ở Việt Nam: Thành tựu và Chiến lược phát triển cho tương lai

TS. Nguyễn Xuân Thắng
Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Ngô

8:41 - 9:00

Innovation on specialty corn breeding

Dr. Taweesak Pulam
Plant Breeder, Sweet Seeds Co., Ltd.; Sweet Corn Co., Ltd.;Sweet Corn Products Co. Ltd

9:01 - 9:10

Analysis of China's corn industry development

Dr. LYU Rong Hua
Senior Research Fellow, Deputy Director Division of International Cooperation, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, China

9:11 - 9:30

Improvement of sweet corn through genomics-assisted breeding

Dr. Firoz Hossain
Principal Scientist, Division of Genetics, ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, India

9:31 - 9:50

Phenomics: an image-based phenotyping technology for crop improvement in maize

Dr. Dhandapani Raju
Senior Scientist, Nanaji Deshmukh Plant Phenomics Center; Division of Plant Physiology, ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, India

9:51 - 10:00

Thảo luận chuyên đề 1

Chủ trì chuyên đề 1

10:01 - 10:15
NGHỈ GIẢI LAO - TEA BREAK
Chuyên đề 2: Bảo tồn và khai thác nguồn gene ngô
Chủ trì: GS.TS. Vũ Văn Liết; PGS.TS. Trần Văn Quang
10:16 - 10:20

Giới thiệu chuyên đề 2

Chủ trì chuyên đề 2

10:21 - 10:30

Bảo tồn và đánh giá nguồn gen ngô địa phương phục vụ cho công tác chọn tạo giống ngô

TS. Trần Thị Thu Hoài
Trưởng Bộ môn Quản lý Ngân hàng gen và Thông tin Tài nguyên thực vật; Trung tâm Tài nguyên thực vật

10:31 - 10:40

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của các dòng ngô nổ trong vụ Xuân 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Lộc
Bộ môn Cây Lương thực, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10:41 - 10:50

Thảo luận chuyên đề 2

Chủ trì chuyên đề 2

Chuyên đề 3: Công nghệ chọn tạo giống ngô thực phẩm
Chủ trì: GS.TS. Trần Đức Viên; PGS.TS. Trần Văn Quang
10:51 - 10:55

Giới thiệu chuyên đề 3

Chủ trì chuyên đề 3

10:56 - 11:05

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp dẻo ngọt TBM18 năng suất cao, chất lượng tốt

ThS. Đặng Cao Cường
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed

11:06 - 11:15

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô nếp lai mới nhập nội của công ty ADI

Bà Trần Thị Thanh Yên
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI

11:16 - 11:25

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và sản xuất ngô - thực trạng canh tác và hiệu quả thu được tại Việt Nam

TS. Nguyễn Linh Chi
Bộ phận Pháp chế Công nghệ sinh học, ngành Hạt giống, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

11:26 - 11:35

Nghiên cứu sàng lọc vật liệu khởi đầu bằng kiểu hình và chỉ thị phân tử nhằm cải tiến độ mỏng vỏ và ngọt của ngô nếp Việt Nam

TS. Vi Lạng Sơn
Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kĩ thuật môi trường, Trung tâm Nghiên cứu nguồn gene, Trường đại học Phenikaa

11:36 - 11:45

Chọn tạo giống ngô tím ngọt - thực phẩm giàu dinh dưỡng cho tương lai

TS. Phạm Quang Tuân
Trưởng phòng NC Rau & Hoa, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11:46 - 12:00

Thảo luận chuyên đề 3 và kết thúc chương trình buổi sáng

Chủ trì chuyên đề 3

PHIÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU
13:30 - 14:00

Kết nối trực tuyến, ổn định tổ chức

Ban tổ chức

Chuyên đề 4: Công nghệ chọn tạo giống ngô thức ăn xanh
Chủ trì: GS.TS. Phạm Văn Cường; GS.TS Vũ Văn Liết
14:01 - 14:05

Giới thiệu chuyên đề 4

Chủ trì chuyên đề 4

14:06 - 14:15

Thực trạng sản xuất, nghiên cứu kỹ thuật canh tác và chọn tạo giống ngô sinh khối ở Việt Nam

TS. Lê Quý Kha
Phó chủ tịch, Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam – Châu Phi; Giám đốc Công ty 6G thuộc CT CP Số hoá Toàn Cầu (tại Hà Nội);

14:16 - 14:25

Công nghệ mới trong nghiên cứu ngô: Tiềm năng và Áp dụng

ThS. Nguyễn Trung Đức
Phó trưởng phòng NC Rau & Hoa, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

14:26 - 14:35

Ứng dụng công nghệ tạo dòng đơn bội phục vụ công tác lai tạo giống ngô sinh khối

TS. Ngô Thị Minh Tâm
Bộ môn CNSH, Viện Nghiên cứu Ngô

14:36 - 14:45

Thảo luận chuyên đề 4

Chủ trì chuyên đề 4

Chuyên đề 5: Kỹ thuật canh tác ngô
Chủ trì: GS.TS. Phạm Văn Cường; GS.TS. Vũ Văn Liết
14:46 - 14:50

Giới thiệu chuyên đề 5

Chủ trì chuyên đề 5

14:51 - 15:00

Kỹ thuật thâm canh ngô sinh khối và thị trường ngô thức ăn xanh ở Việt Nam

TS. Trần Trung Kiên
Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

15:01 - 15:10

Thực trạng sản xuất ngô ở tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Trần Thị Xuân Phương
Giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15:11 - 15:20

Nghiên cứu kỹ thuật trồng xen cây họ đậu với ngô trên đất dốc tại Sơn La

ThS. Nguyễn Hoàng Phương
Giảng viên, Bộ môn Nông học, Khoa Nông Lâm, Đại học Tây Bắc

15:21 - 15:30

Kết quả bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của hai loại thuốc hóa học dupont prevathon 5sc và radiant 60sc đến tỉ lệ phòng trừ sâu keo mùa thu (spodoptera frugiperda) trên cây ngô

ThS. Dương Thị Loan
Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

15:31 - 15:40

Thảo luận chuyên đề 5

Chủ trì chuyên đề 5

Chuyên đề 6: Thảo luận chung
Chủ trì: GS.TS. Phạm Văn Cường; GS.TS Vũ Văn Liết
15:41 - 15:45

Giới thiệu chuyên đề 6

Chủ trì chuyên đề 6

15:46 - 16:00

Các chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất ngô tại Việt Nam: Góc nhìn từ chuyên gia

TS. Nguyễn Xuân Cường

TS. Cao Đức Phát

16:01 - 16:15

Khả năng phát triển của các giống ngô thực phẩm và ngô thức ăn xanh chọn tạo trong nước;
Các chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất ngô tại Việt Nam

Các ý kiến khác

Ông Đặng Cao Cường
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed

Ông Lê Thanh Hải
Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI; Chủ tịch Hiệp hội Giống cây trồng vùng Đồng bằng sông Hồng

Ông Đinh Cao Khuê
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Công ty Đồng Giao)

Tất cả khách mời tham dự hội thảo

16:16 - 16:30

Kết luận và bế mạc Hội thảo

GS.TS. Vũ Văn Liết

báo cáo tham luận

Tóm tắt: Trong hai thập kỷ qua, ngô trở thành cây lương thực rất quan trọng và là mô hình phục vụ các nghiên cứu di truyền cơ bản. Những thành tựu về công nghệ sinh học, cây trồng biến đổi gen từ nguồn đầu tư vào nghiên cứu rất mạnh đặc biệt trong khu vực tư nhân đã giúp năng suất ngô ở Mỹ tăng vượt trội, gấp khoảng 8 lần so với những năm 1930...
Download

GS.TS. Vũ Văn Liết - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng

Abstract: Sweet corn is popular both as processed and fresh vegetables, and holds significant share in domestic and international markets. Fresh sweetcorn products such as sweetcorn milk and soups are gaining popularity. Further, green plants serve as source of fodder to the cattle, and therefore provide extra sources of income...
Download

Dr. Firoz Hossain - Principal Scientist (Maize Breeding)
Division of Genetics, ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi

Abstract: Simple ideas to improve specialty corn for human consumption were developed into a big business through corn breeding. To succeed in specialty corn breeding one must understand corn adaptation, major genes in specialty corn, success factors in corn breeding, and breeding objectives that meet demands from all levels of users...
Download

Dr. Taweesak Pulam - Plant Breeder
Sweet Seeds Co., Ltd.; Sweet Corn Co., Ltd.; Sweet Corn Products Co. Ltd., Thailand

Abstract: Phenotyping of crop plants play a key role in crop growth monitoring and breeding better crop plants particularly in maize. However, manual phenotyping methods are labour and time intensive in nature. Most of the manual traits are collected through destructive way as end of season traits...
Download

Dr. Dhandapani Raju - Senior Scientist Division of Plant Physiology, ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, India

Abstract: Corn is China's largest crop, and its planting area and output occupy the first place. More than 80% of corn is grown in the north, while the south is relatively small. Recent years, corn plant area exceeds 40 million ha, corn production is around 260 million tons, and corn yield is about 6.3t/ha...
Download

Dr. Lyu Ronghua - Senior Research Fellow, Deputy Director Division of International Cooperation, Guangxi Academy of Agricultural Sciences(GXAAS) (China)

Tóm tắt: Trung tâm Tài nguyên thực vật được giao nhiệm vụ lưu giữ và bảo tồn tài nguyên thực vật. Hiện nay Ngân hàng gen cây trồng quốc gia thuộc Trung tâm đang lưu giữ ex-situ 1325 nguồn gen ngô địa phương được thu thập trong cả nước. Công tác đánh giá ban đầu và đánh giá chi tiết đã và đang được tiến hành đã thu được kết quả nhất định...
Download

TS. Trần Thị Thu Hoài - Trưởng Bộ môn Quản lý Ngân hàng gen và Thông tin Tài nguyên thực vật; Trung tâm Tài nguyên thực vật

Tóm tắt: Thí nghiệm đánh giá 23 dòng ngô nổ (S2) được tiến hành trong vụ Xuân năm 2021 tại Gia Lâm - Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các dòng ngô nổ trong thí nghiệm có thời gian sinh trưởng từ 96- 121 ngày; chiều cao cây cuối cùng đạt 103,7- 200,6 cm;...
Download

TS. Nguyễn Văn Lộc - Bộ môn Cây Lương thực, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt: TBM18 tạo ra từ tổ hợp lai M15 (♀) x TSC18 (♂), chọn tạo bằng phương pháp truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học kiểm tra nhận biết gen mục tiêu, các dòng bố mẹ được tạo ra bằng phương pháp tự phối cưỡng bức từ các nguồn vật liệu được cải thiện nền di truyền trên cơ sở các giống ngô lai và kiểm tra gen mục tiêu...
Download

ThS. Đặng Cao Cường - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed

Tóm tắt: Với mong muốn góp phần đa dạng hóa các giống ngô, tăng sự lựa chọn cho bà con nông dân, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI (ADI) đã tiên phong trong việc tuyển chọn và khảo nghiệm các giống ngô lai mới chất lượng cao...
Download

Bà Trần Thị Thanh Yên - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI

Tóm tắt: Cây trồng công nghệ sinh học (CNSH) được bắt đầu đưa vào canh tác và sử dụng rộng rãi từ năm 1996. Tính đến nay, đã có 17 triệu nông hộ tại 29 quốc gia trên thế giới đã và đang canh tác cây trồng CNSH với diện tích 190,4 triệu hecta trong đó ngô chiếm 32%...
Download

TS. Nguyễn Linh Chi - Bộ phận Pháp chế Công nghệ sinh học, ngành Hạt giống, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Tóm tắt: Việc đánh giá chất lượng ngô nếp hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào ăn thử nên độ chính xác không cao, độ lặp lại kém và chủ quan gây khó khăn cho việc chọn lọc kiểu hình và cải tiến giống ngô nếp, đặc biệt ở tính trạng vỏ mỏng và độ ngọt...
Download

TS. Vi Lạng Sơn - Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kĩ thuật môi trường, Trung tâm Nghiên cứu nguồn gene, Trường đại học Phenikaa

Tóm tắt: Kết hợp giữa ngô siêu ngọt và sắc tố tím anthocyanin để phát triển các dòng ngô tím ngọt là chiến lược đúng đắn trong công tác chọn tạo giống ngô tím ngọt giàu dinh dưỡng cho tương lai. Phát triển dòng thuần bố mẹ đồng hợp tử về alleles A1a1sh2sh2wx1wx1 hoặc A1a1bt1bt1wx1wx1 là yếu tố then chốt...
Download

TS. Phạm Quang Tuân - Trưởng phòng NC Rau & Hoa, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt: Sản xuất ngô nội địa hiện nay chỉ đáp ứng 35,31% so với nhu cầu ngô chăn nuôi. Lý do chủ yếu là giá thành sản xuất ngô của Việt Nam cao hơn 15 – 45 % so với một số nước Đông Nam Á và cao gấp 2,3 -2,5 lần so với một số nước áp dụng canh tác 4.0...
Download

TS. Lê Quý Kha - Phó chủ tịch, Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam – Châu Phi; Giám đốc Công ty 6G thuộc CT CP Số hoá Toàn Cầu (tại Hà Nội);

Tóm tắt: Ngô thực phẩm được định nghĩa đơn giản là bất kỳ loại ngô (Zea mays L.) nào được ăn khi chưa trưởng thành. Ngô nếp và ngô ngọt là dạng ngô thực phẩm phổ biến trên toàn thế giới, phân biệt với ngô thường ở cấu trúc tinh bột ở hạt. Tiến hóa từ ngô đá, các dạng ngô đặc biệt này có phổ di truyền hẹp...
Download

ThS. Nguyễn Trung Đức - Phó trưởng phòng NC Rau & Hoa, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt: Chương trình tạo giống ngô lai ở nước ta được bắt đầu từ cuối những năm 1980, đặc biệt là từ năm 1990 khi tạo giống ưu thế lai được áp dụng rộng rãi. Quy trình tạo giống ngô lai có thể tóm tắt qua các bước: Tạo dòng thuần; Đánh giá dòng; Lai tạo...
Download

TS. Ngô Thị Minh Tâm - Bộ môn CNSH, Viện Nghiên cứu Ngô

Tóm tắt: Trong vụ Thu Đông 2019 và vụ Xuân 2020 tại 2 huyện Đan Phượng và Ba Vì - Hà Nội đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân bón, mật độ gieo đến khả năng sinh trưởng, năng suất sinh khối của hai giống ngô sinh khối CS71 và NK7328...
Download

TS. Trần Trung Kiên - Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tóm tắt: Thực trạng sản xuất ngô hiện nay ở Thừa Thiên Huế cho thấy diện tích canh tác ngô đang giảm dần qua các năm với năng suất đạt được tương đối thấp so với năng suất bình quân của cả nước chỉ 3,90 – 4,03 tấn/ha và tình hình sản xuất ngô có sự chênh lệch giữa thành phố, huyện, thị xã...
Download

TS. Trần Thị Xuân Phương - Giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tóm tắt: Trồng xen cây họ đậu với ngô trong điều kiện có sử dụng thuốc trừ cỏ là biện pháp kỹ thuật mới trong sản xuất ngô tại Sơn La. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc trồng xen đậu Bướm, đậu Nho nhe với ngô không làm giảm khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của ngô...
Download

ThS. Nguyễn Hoàng Phương - Giảng viên, Bộ môn Nông học, Khoa Nông Lâm, Đại học Tây Bắc

Tóm tắt: Nghiên cứu này tiến hành sử dụng hai loại thuốc hóa học Dupont Prevathon 5SC và Radiant 60SC để quản lý sự xâm nhập của sâu keo mùa thu trên đối tượng cây ngô, với mục tiêu xác định hiệu quả diệt trừ sâu cao nhất, ít độc hại với con người và môi trường...
Download

ThS. Dương Thị Loan - Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt: Các dòng ngô thuần phát triển bởi CIMMYT có khả năng thích nghi tốt ở Quảng Tây. Hiện nay, nhiều giống ngô lai mới thích hợp trồng ở Quảng Tây đã được chọn tạo thành công bằng phương pháp lai giữa các dòng ngô thuần CIMMYT và dòng ngô thuần Quảng Tây. Để hiểu được mối quan hệ ưu thếlai giữa các dòng CIMMYT và Quảng Tây, 20 dòng ngô CIMMYT, 169 dòng ngô Quảng Tây và 4 dòng...
Download

Dr. Chenglin Zou - Maize Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning, Guangxi 530007, China

Tóm tắt: Nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen ngô được chính thức thực hiện vào năm 2007 nhưng các mẫu giống ngô đã được thu thập từ năm 2005 và được chia làm hai phần: 1) Thu thập và lưu giữ các mẫu nguồn gen ngô địa phương; 2) Thu thập và lưu giữ nguồn gen ngô nhập nội...
Download

ThS. Vũ Thị Bích Hạnh - Trưởng phòng Nghiên cứu cây trồng cạn, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt: Ở Việt Nam, ngô nếp cùng với ngô đá rắn là hai loài phụ phổ biến nhất. Tập đoàn ngô nếp bản địa rất phong phú về chủng loại, màu sắc, đa dạng về di truyền. Các giống ngô nếp bản địa tuy có năng suất thấp nhưng thường có chất lượng ăn tươi ngon, khả năng chống chịu tốt với những điều kiện bất thuận và là nguồn vật liệu...
Download

TS. Nguyễn Văn Trường - Phó trưởng Phòng Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Ngô

Tóm tắt: Cải tiến chất lượng, năng suất đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng là mục tiêu quan trọng của các nhà chọn giống ngô thực phẩm. Nghiên cứu này tiến hành thiết kế một phép lai diallel đầy đủ (6 × 6) theo phương pháp Griffing I giữa 3 dòng thuần ngô nếp, hạt tím và 3 dòng thuần ngô ngọt, hạt vàng đã được thực hiện trong vụ Thu Đông năm 2020 tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng nhằm tìm hiểu...
Download

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh - Phòng nghiên cứu Rau và Hoa, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI nhằm chọn lọc các dòng ngô siêu ngọt ưu tú. Bốn mươi mốt dòng ngô thuần được phát triển từ các giống ngô địa phương thụ phấn tự do thu thập trong nước và các giống ngô ngọt lai nhập nội từ Thái Lan, Trung Quốc với đối chứng là dòng thuần ngô ngọt vàng SW1...
Download

KS. Lê Thị Nga - K62-KHCTA, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá khả năng kết hợp (KNKH) của 6 dòng ngô nếp tím dẻo có nguồn gốc khác nhau về năng suất bắp tươi và độ dày vỏ hạt, nhằm tìm ra các dòng bố mẹ có khả năng kết hợp phục vụ công tác chọn giống ngô nếp chất lượng cao. Thí nghiệm đánh giá 06 dòng bố mẹ, 15 tổ hợp lai (THL) với đối chứng HN88 được bố trí theo khối ngẫu nhiên...
Download

ThS. Nguyễn Văn Hà - Phó trưởng phòng Nghiên cứu cây trồng cạn, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt: Với mục tiêu chọn tạo được giống ngô chịu hạn thích ứng cho các vùng canh tác nhờ nước trời. Thí nghiệm đánh giá 30 dòng tự phối ngô nếp có nguồn gốc từ các giống địa phương và nhập nội được bố trí theo khối ngẫu nhiên không hoàn chỉnh. Đánh giá thí nghiệm có một số dòng có chất lượng ăn tươi về độ dẻo...
Download

TS. Lê Thị Minh Thảo - Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Nghiên cứu này tiến hành đánh giá đa dạng di truyền và chọn lọc một số dòng ngô nếp chất lượng vỏ hạt mỏng, phục vụ công tác chọn tạo giống ngô nếp năng suất, chất lượng cho thị trường Việt Nam. Đánh giá đa dạng di truyền của 90 dòng ngô nếp tự phối thế hệ S5 đến S6 có nguồn gốc Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines...
Download

Ms. Trần Thị Thanh Hà - Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi xin được gửi đến địa chỉ:

Ban tổ chức hội thảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Hà Nội, Việt Nam

ThS. Vũ Thị Bích Hạnh
Tel: 0983432495
Email: vtbhanh@vnua.edu.vn

ThS. Nguyễn Trung Đức
Tel: 0985436827
Email: ntduc11@gmail.com